Opgave AED


De gezamenlijke wijkraden organiseren gezamenlijk AED cursussen.

Hieronder kan men zich opgeven hiervoor.


Opgave formulier voor deelname aan de cursus AED-gebruik van de gezamenlijke Wijkraden Boxmeer.

Hierbij geef ik mij op voor deelname aan de cursus AED-gebruik ; ik ben bekend met de daarbij behorende voorwaarde:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

De gezamenlijke wijkraden zullen de door u verstrekte persoonsgegevens enkel gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, te weten voor het organiseren van cursussen AED-gebruik. Indien en voor zover de wijkraden uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde, gebeurt dat enkel in verband met het hiervoor omschreven doel. Met die derde zal worden overeengekomen dat deze die gegevens niet voor andere doeleinden mag gebruiken of mag doorgeven aan verdere partijen.