Welkom op de website van de gezamenlijke Wijkraden van Boxmeer.

 

Boxmeer vormt samen met de overige kerkdorpen een gemeente waarop de inwoners trots mogen zijn. De gemeente is gelegen langs de rivier de Maas en staat (mede) bekend om het mooie Maasheggenlandschap. Het dorp Boxmeer heeft een centrumfunctie voor de regio met een goed gesorteerd winkelbestand en een aantal mooie horecazaken.

 

De inwoners van de gemeente weten zich gesteund door de diverse Dorps- en Wijkraden. Zij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid van dorpen en wijken. Zo is regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de gemeente en andere instanties terwijl ook de bewoners – door middel van onder meer bijeenkomsten met bewoners, mailingen en websites – worden betrokken bij de werkzaamheden van de afzonderlijke Dorps- en Wijkraden.

 

De vijf Wijkraden van Boxmeer (Wijkraden Oost, Zuid, West, Noord en Centrum) hebben besloten om met een aantal onderwerpen gezamenIijk op te trekken. Om die reden is de website van de gezamenlijke Wijkraden Boxmeer in het leven geroepen.

 

Op deze website vindt u informatie over de onderwerpen die de gezamenlijke wijkraden ondersteunen en enige informatie over de afzonderlijke wijkraden. Tevens vindt u daar een link naar de eigen website van de betreffende wijkraad.